Núria Royce i na Maria Mallan, professores i ballarines Lindy Hop.

Maria Mallan va começar Lindy Hop amb en Basilio i na Mireia (Palma) ara fa més de quatre anys. Ha cursat la carrera d´Art Dramàtic, interpretació musical, on ha rebut formació en gairebé totes les disciplines artístiques: cant, dansa, mímica, acrobàcia i interpretació. Ha estudiat la carrera de dansa contemporànea al Consevatori de dansa de Murcia i a l´escola Carmen Senra, Madrid i ha treballat amb diverses companyies de dansa contemporànea (Isabel Lavella, Marga Llobera).

Núria Royce porta 8 anys ballant Lindy Hop. Ha passat per les aules d´en Lluis Vila (Barcelona), na Sonia Ortega i na Sara Planes.

Actualment capitanejam Sa Cotxeria amb molta il.lusió, fa quatre anys que donam classes juntes, entrenam i assistim a workshops internacionals, mínim una vegada al mes, per a seguir formant-mos.

La nostra fita és aprendre constantment i trasmetre als nostres alumnes la mateixa estima que nosaltres tenim per aquest ball i la seva música.